Каталог

Общая лаборатория

Агрономическая лаборатория

Зерновая лаборатория

Мясо-молочная лаборатория

Ветеринарная лаборатория

Микробио лаборатория

Медицинская лаборатория

Дорожно-строительная лаборатория

Приборы для контроля параметров окружающей среды

Весовое оборудование

Электрическая изгородь (электропастух)

Лабораторная мебель

Заказать обратный звонок
Политика обработки персональных данных
 • Общая лаборатория
 • Агрономическая лаборатория
 • Зерновая лаборатория
 • Мясо-молочная лаборатория
 • Ветеринарная лаборатория
 • Микробио лаборатория
 • Медицинская лаборатория
 • Дорожно-строительная лаборатория
 • Приборы для контроля параметров окружающей среды
 • Весовое оборудование
 • Электрическая изгородь (электропастух)
 • Лабораторная мебель

"TAUTEST" ЖШС
2024 жылғы" 01 " наурыздағы № 3-п.
Бұйрығына№ 1 қосымша

 

«TAUTEST» Жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің дербес деректерді өңдеуге және қорғауға қатысты саясаты

 1. Жалпы ережелер

1.1. "TAUTEST" жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің дербес деректерді өңдеуге қатысты осы саясаты (бұдан әрі-Саясат) 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94 - V ҚР "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"Заңының 25-бабы 2-тармағының 1-1) тармақшасы талаптарын орындау үшін және адам мен азаматтың дербес деректерін өңдеу кезінде оның құқықтары мен бостандықтарын қорғауды, оның ішінде жеке өмірге, жеке және отбасылық құпияға қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында әзірленді.

1.2. Саясат"TAUTEST" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (бұдан әрі - Оператор, "TAUTEST" ЖШС) өңдейтін барлық дербес деректерге қатысты қолданылады.

1.3. Саясат Оператордың туындаған дербес деректерді өңдеу саласындағы осы Саясат бекітілгенге дейін де, одан кейін де қарым-қатынастарына қатысты қолданылады

1.4. Дербес деректер туралы Заңның 18.1-бабы 2-бөлігінің талаптарын орындау үшін осы Саясат "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісінде Ресми сайтта еркін қол жетімді: https://tautest.kz / (бұдан әрі-Сайт), сондай-ақ оператордың ақпараттық стендінде: 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қаласы, Торайғыров көшесі, Д. 105.

1.5. Саясатта қолданылатын негізгі ұғымдар:

дербес деректер – белгілі бір немесе олардың негізінде айқындалатын дербес деректер субъектісіне жататын, электрондық, қағаз және (немесе) өзге де материалдық жеткізгіште тіркелген мәліметтер;

дербес деректерді қамтитын база операторы (бұдан әрі – оператор) - дербес деректерді жинауды, өңдеуді және қорғауды жүзеге асыратын мемлекеттік орган, жеке және (немесе) заңды тұлға;

дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер;

дербес деректерді өңдеу-дербес деректерді жинақтауға, сақтауға, өзгертуге, толықтыруға, пайдалануға, таратуға, иесіздендіруге, бұғаттауға және жоюға бағытталған іс-әрекеттер; дербес деректердіңавтоматтандырылғанөңдеуі-есептеу техникасы құралдарының көмегімен дербес деректерді өңдеу;

дербес деректерді тарату - жүргізілетін іс-әрекеттер,нәтижесінде дербес деректерді беру, оның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары арқылы беру немесе дербес деректерге қандай да бір өзге тәсілмен қол жеткізуді ұсыну;

-Федеральный закон от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

дербес деректерді ұсыну-белгілі бір адамға немесе белгілі бір адамдар тобына дербес деректерді ашуға бағытталған іс-әрекеттер;

дербес деректерді бұғаттау-дербес деректерді жинауды, жинақтауды, өзгертуді, толықтыруды, пайдалануды, таратуды, иесіздендіруді және жоюды уақытша тоқтату жөніндегі іс-әрекеттер;

дербес деректерді жою - нәтижесінде дербес деректерді қалпына келтіру мүмкін болмайтын әрекеттер;

дербес деректерді иесіздендіру-нәтижесінде дербес деректердің дербес деректер субъектісіне тиесілігін анықтау мүмкін болмайтын әрекеттер;

дербес деректердің ақпараттық жүйесі-дербес деректердің дерекқорларында қамтылған және оларды өңдеуді қамтамасыз ететін ақпараттық технологиялар мен техникалық құралдардың жиынтығы;

сайт-электрондық есептеу машиналарына арналған бағдарламалардың және ақпараттық жүйеде қамтылған өзге де ақпараттың жиынтығы, оған қолжетімділік интернет ақпараттық-телекоммуникациялық желісі арқылы мына мекенжай бойынша ресми сайтта қамтамасыз етіледі: https://tautest.kz/.

1.6. Оператордың негізгі құқықтары мен міндеттері.

1.6.1. Оператордың құқығы бар:

1.6.2. Оператор міндетті:

1.7. Дербес деректер субъектісінің негізгі құқықтары. Дербес деректер субъектісінің құқығы бар:

1.7.1. меншік иесінде және (немесе) операторда, сондай-ақ үшінші тұлғада өзінің дербес деректерінің болуы туралы білуге, сондай-ақ мыналарды қамтитын ақпаратты алуға:

1.7.2. дербес деректерді жинау, өңдеу және қорғау кезінде субъектінің, меншік иесінің және (немесе) оператордың, сондай-ақ үшінші тұлғаның заңсыз әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) ҚР заңдарында белгіленген тәртіппен шағымдануға. Дербес деректер субъектісі өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты ақпаратты алу жөніндегі құқықтарды, сондай-ақ оның дербес деректерін нақтылау, оларды бұғаттау немесе жою жөніндегі құқықтарды операторға 140000, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Торайғыров к-сі, 105 мекенжайы бойынша тиісті сұрау салумен немесе Операторға тиісті сұрау салумен жүгіну арқылы іске асыра алады электрондық пошта арқылы tautest@mail.ru

1.8. Осы Саясат талаптарының орындалуын бақылауды Операторда дербес деректерді өңдеуді ұйымдастыруға жауапты уәкілетті тұлға жүзеге асырады.

1.9. Қазақстан Республикасы заңнамасының және "TAUTEST" ЖШС-нің дербес деректерді өңдеу және қорғау саласындағы нормативтік актілерінің талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік ҚР заңнамасына сәйкес айқындалады.

 1. Дербес деректерді жинау мақсаттары
 1. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері

3.1. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негізі Нормативтік құқықтық актілердің жиынтығы болып табылады, оларды орындау үшін және соған сәйкес Оператор дербес деректерді өңдеуді жүзеге асырады, оның ішінде:

- Қазақстан Республикасының Конституциясы;

- Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі;

- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексі; -2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы"(Салық кодексі);

- Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы "Дербес деректер және оларды қорғау туралы";

-Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 21 қазандағы "Дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларын бекіту туралы" № 395/НҚ бұйрығы;

-Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы"№ 220-1 Заңы;

-Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы"№ 234 Заңы;

-Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі "Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі";

- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы "Жарнама туралы" № 508 Заңы;

- Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Заңы;

- Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 қаңтардағы "Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу қағидаларын бекіту туралы" № 28 бұйрығы;

- Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексі; -2017 жылғы 25 желтоқсандағы "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы"(Салық кодексі); - Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы "Дербес деректер және оларды қорғау туралы"; -Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 2020 жылғы 21 қазандағы "Дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларын бекіту туралы" № 395/НҚ бұйрығы; -Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 сәуірдегі "Жауапкершілігі шектеулі және қосымша серіктестіктер туралы"№ 220-1 Заңы; -Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы"№ 234 Заңы; -Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 20 сәуірдегі "Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі"; - Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы "Жарнама туралы" № 508 Заңы; - Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 16 ақпандағы "Әскери қызмет және әскери қызметшілердің мәртебесі туралы" Заңы; - Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2017 жылғы 24 қаңтардағы "Әскери міндеттілер мен әскерге шақырылушыларды әскери есепке алу қағидаларын бекіту туралы" № 28 бұйрығы; - Оператордың қызметіне байланысты қатынастарды реттейтін өзге де нормативтік құқықтық актілер.

3.2. Дербес деректерді өңдеудің құқықтық негізі

4. Өңделетін дербес деректердің көлемі мен санаттары, Дербес деректер субъектілерінің санаттары

4.1. Өңделетін дербес деректердің мазмұны мен көлемі осы Саясаттың 2- бөлімінде көзделген мәлімделген өңдеу мақсаттарына сәйкес келуге тиіс. Өңделетін Дербес деректер оларды өңдеудің мәлімделген мақсаттарына қатысты артық болмауы тиіс.

4.2. Оператор Дербес деректер субъектілерінің мынадай санаттарының дербес деректерін өңдей алады:

4.2.1. Операторға жұмысқа орналасуға кандидаттар - Еңбек және онымен тікелей байланысты өзге де қатынастар шеңберінде еңбек заңнамасын орындау мақсатында (жұмысқа орналасуға жәрдемдесу, Операторға жұмысқа кандидаттарды тарту және іріктеу).

4.2.1.1. Жұмыс іздеушілерден бос лауазымдарға келісім алу әңгімелесуге шақырылған жағдайда жүргізіледі.

4.2.1.2. Бос лауазымдарға ізденушілер операторға өздерінің дербес деректерін тікелей электрондық пошта мекенжайына немесе мамандандырылған интернет-ресурстарға (бос жұмыс орындарының агрегаторларына) жібереді.

4.2.1.3. Ізденушілердің бос лауазымдарға түйіндемені электрондық интернет- ресурстарда (бос жұмыс орындарының агрегаторларында) орналастыруы осы ресурстардың қағидаларына сәйкес жүргізіледі. Түйіндемені оператордың электрондық поштасына жібере отырып, бос лауазымдарға үміткерлер осылайша олардың дербес деректерін өңдеуге конклюденттік нысанда келісім береді.

4.2.1.4. Жоғарыда көзделген мақсаттарда Оператор жұмысқа қабылдау үшін кандидаттардың дербес деректерінің мынадай санаттарын өңдейді: - тегі, аты, әкесінің аты; - азаматтығы; - туған күні, айы, жылы; - байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы); - білімі, жұмыс тәжірибесі, біліктілігі туралы мәліметтер; - кандидаттар түйіндемеде және ілеспе хаттарда хабарлайтын өзге де дербес деректер.

4.2.2. Оператордың қызметкерлері мен бұрынғы қызметкерлері - еңбек және онымен тікелей байланысты өзге де қатынастар шеңберінде еңбек заңнамасын орындау, кадрлық іс жүргізу және бухгалтерлік есеп жүргізу мақсатында.

4.2.2.1. Еңбек шартын жасасу кезінде қызметкерлер операторға олардың дербес деректерін өңдеуге жазбаша келісім береді. Мазмұны қызметкердің келісімі нақты және ақпараттандырылған болуы керек, яғни дербес деректермен жасалатын іс-әрекеттерді, өңделетін дербес деректердің көлемін көрсете отырып, мақсаттар, өңдеу тәсілдері туралы біржақты қорытынды жасауға мүмкіндік беретін ақпарат болуы керек.

4.2.2.2. Жоғарыда көзделген мақсаттарда Оператор қызметкерлердің дербес деректерінің мынадай санаттарын өңдейді:

4.2.2.3. Оператор жұмыстан босатылған қызметкерлердің дербес деректерін заңнамада көзделген жағдайларда және мерзімдерде өңдеуге құқылы. Мұндай жағдайларға, оның ішінде бухгалтерлік және салықтық есепке алу шеңберінде, оның ішінде салықты есептеу, ұстап қалу және аудару үшін қажетті құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету үшін дербес деректерді өңдеу жатады.

4.2.2.4. Оператор бухгалтерлік құжаттаманы мемлекеттік мұрағат ісін ұйымдастыру қағидаларына сәйкес белгіленетін мерзімдер ішінде сақтауға міндетті, бірақ бұл ретте ең аз сақтау мерзімі 5 (бес) жылдан кем болмауы тиіс ( ҚР Мәдениет және спорт министрінің м. а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 "Сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде қалыптастырылатын үлгілік құжаттардың тізбесін бекіту туралы" бұйрығы).

4.2.2.5. ҚР заңнамасында белгіленген мерзімдер өткеннен кейін қызметкерлердің жеке істері және өзге де құжаттар тұрақты мұрағаттық сақтауға беріледі (ҚР Мәдениет және спорт министрінің м. а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 "Сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде қалыптастырылатын үлгілік құжаттардың тізбесін бекіту туралы" бұйрығы).Көрсетілген мәліметтерді өңдеу дербес деректердің өңделуіне келісім алуға байланысты шарттардың сақталуын талап етпейді. Осы Саясаттың 4.2.2.3 – 4.2.2.4-тармақтарында көзделген жағдайларда қызметкерлердің дербес деректерін өңдеуге келісімі талап етілмейді

4.2.3. Оператор қызметкерлерінің туыстары-еңбек және онымен тікелей байланысты өзге де қатынастар шеңберінде еңбек заңнамасын орындау мақсатында, ҚР заңнамасының сақталуын қамтамасыз ету: салық, ұйымдағы әскери есеп, бухгалтерлік есеп.

4.2.3.1.Жоғарыда көзделген мақсаттарда Оператор дербес деректердің мынадай санаттарын өңдейді: - тегі, аты, әкесінің аты; - туыстық дәрежесі; - туған күні, айы, жылы; - еңбек заңнамасының талаптарына сәйкес қызметкерлер ұсынатын өзге де дербес деректер.

4.2.4. Оператордың клиенттері мен контрагенттері (жеке тұлғалар) - "TAUTEST" ЖШС Жарғысына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру мақсатында, оның ішінде шарттар жасасу және орындау, тауарлар мен қызметтерді сату.

4.2.4.2. Дербес деректер туралы Заңның 9-бабына сәйкес дербес деректерді өңдеу жағдайында контрагенттердің (жеке тұлғалардың) дербес деректерін өңдеуге қосымша келісім талап етілмейді.

4.2.5. Оператордың (заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің) клиенттері мен контрагенттерінің өкілдері (қызметкерлері) - "TAUTEST" ЖШС Жарғысына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру мақсатында, оның ішінде шарттар жасасу және орындау.

4.2.5.1. Жоғарыда көзделген мақсаттарда Оператор дербес деректердің мынадай санаттарын өңдейді: - тегі, аты, әкесінің аты; - төлқұжат деректері; - байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы); - салық төлеушінің жеке нөмірі; - банк деректемелері; - лауазымы; - шарттарды жасасу және орындау үшін қажетті клиенттер мен контрагенттердің өкілдері (қызметкерлері) ұсынатын өзге де Дербес деректер.

4.2.6. Оператор сайтының пайдаланушылары - "TAUTEST" ЖШС Жарғысына сәйкес өз қызметін жүзеге асыру мақсатында, оның ішінде тауарлар мен қызметтерді сату, сайттың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, пайдаланушы тәжірибесін жақсарту, профиль жасау.

4.2.6.1. Жоғарыда көзделген мақсаттарда Оператор пайдаланушылардың дербес деректерінің мынадай санаттарын өңдейді: - тегі, аты, әкесінің аты; - туған күні; - байланыс деректері (телефон нөмірі, электрондық пошта мекенжайы); - тіркелген есептік жазбаның деректері; - пайдаланушы ұсынған басқа деректер.

4.2.6.2. Сайт пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеу дербес деректерді өңдеуге келісім алған жағдайда жүргізіледі.

4.2.6.3. Сайтта шыққан ақпараттық баннер пайдаланушыға cookies файлдары мен пайдаланушының деректерін өңдеуі туралы хабарлайды. Пайдаланушының сайтты пайдалануды жалғастыра отырып, жоғарыда аталған дербес деректерді өңдеуге өз келісімін беру немесе браузер параметрлерінде cookies файлдарын өңдеуді және пайдаланушы деректерін жинауды өшіру немесе сайттан шығу арқылы осындай келісімді беруден бас тарту мүмкіндігі бар.

4.2.6.4. Көптеген браузерлер cookies файлдарын автоматты түрде қабылдайтынына қарамастан, пайдаланушы өз браузерін cookies файлдарын қабылдау немесе бұғаттау туралы тек өзі ғана шешім қабылдайтындай етіп теңшей алады (пайдаланушы пайдаланатын шолғыштың "Құралдар" немесе "Параметрлер" мәзіріне жүгіну керек). Пайдаланушы cookies файлдарын өз құрылғысынан кез келген уақытта жоя алады. Егер пайдаланушы cookies файлдарын қабылдамаса, сайттың кейбір функциялары жоғалуы мүмкін екенін есте ұстаған жөн. Cookies файлдарын басқару туралы қосымша ақпаратты браузердің анықтамалық файлынан немесе арнайы сайттардан табуға болады.

4.3. Сайтты пайдаланушы Яндекс келушілердің талдауын тарап сервисіне беруге және өз деректерін өңдеуге келісім береді (IP-мекен-жайы, болжамды географиялық жері, жасы, жынысы, шолғыш нұсқасы, дисплей ажыратымдылығы, операциялық жүйенің және қосалқы бағдарламалық қамтамасыз етудің нұсқасы, құрылғы моделі, ресурстар, іздеу жүйелері, сөз тіркестері, баннерлер, олардан сайтқа көшу болды, кірген беттер тізімі және сайтта өткізілген уақыт) және электр

4.4. Оператор ҚР заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, нәсіліне, ұлтына, саяси көзқарастарына, діни немесе философиялық нанымдарына, денсаулық жағдайына, жақын өміріне қатысты дербес деректердің арнайы санаттарын өңдеуді жүзеге асырмайды.

5. Дербес деректерді өңдеу тәртібі мен шарттары

5.1. Оператор дербес деректерді өңдеуді Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырады.

5.2. Дербес деректерді өңдеу Дербес деректер субъектілерінің олардың дербес деректерін өңдеуге келісімімен, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда онсыз жүзеге асырылады.

5.3. Оператор дербес деректерді өңдеуді оларды өңдеудің әрбір мақсаты үшін мынадай тәсілдермен жүзеге асырады:

5.4. Дербес деректерді өңдеуге лауазымдық міндеттеріне дербес деректерді өңдеу кіретін оператордың қызметкерлері жіберіледі.

5.5. Саясаттың 2.3-тармағында көрсетілген әрбір өңдеу мақсаты үшін дербес деректерді өңдеу келесі жолдармен жүзеге асырылады:

5.6. Егер заңда өзгеше көзделмесе, Дербес деректер субъектісінің келісімінсіз дербес деректерді үшінші тұлғаларға ашуға және таратуға жол берілмейді. Дербес деректер субъектісі тарату үшін рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісім, Дербес деректер субъектісінің оның дербес деректерін өңдеуге өзге келісімдерінен бөлек ресімделеді.. Дербес деректер субъектісі тарату үшін рұқсат берген дербес деректерді өңдеуге келісімнің мазмұнына қойылатын талаптар Дербес деректер туралы Заңның 8-бабында көрсетілген.

5.7. Дербес деректерді анықтау және тергеу органдарына және басқа да уәкілетті мемлекеттік органдар мен ұйымдарға беру Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады

5.8. Оператор дербес деректерді оларға заңсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан, таратудан және басқа да рұқсат етілмеген әрекеттерден қорғау үшін қажетті құқықтық, ұйымдастырушылық және техникалық шараларды қабылдайды, оның ішінде:

5.9. Оператор дербес деректерді сақтауды дербес деректер субъектісін айқындауға мүмкіндік беретін нысанда, егер дербес деректерді сақтау мерзімі заңда, шартта белгіленбесе, дербес деректерді өңдеудің әрбір мақсаты талап ететіннен аспайтын мерзімде жүзеге асырады.

5.9.1. Қағаз жеткізгіштердегі дербес деректер "TAUTEST" ЖШС-де осы мерзімдер ҚР Мұрағат істері туралы заңнамасында көзделген құжаттарды сақтау мерзімдері ішінде сақталады (ҚР Мәдениет және спорт министрінің м. а. 2017 жылғы 29 қыркүйектегі № 263 "Сақтау мерзімін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдардың қызметінде қалыптастырылатын үлгілік құжаттардың тізбесін бекіту туралы" бұйрығы).

5.9.2. Дербес деректердің ақпараттық жүйелерінде өңделетін дербес деректерді сақтау мерзімі дербес деректерді қағаз жеткізгіштерде сақтау мерзіміне сәйкес келеді.

5.10. Оператор келесі жағдайларда дербес деректерді өңдеуді тоқтатады:

5.11. Дербес деректерді өңдеу мақсаттарына қол жеткізген кезде, сондай-ақ дербес деректер субъектісі оларды өңдеуге келісімін қайтарып алған жағдайда Оператор, дербес деректердің өңделуін тоқтатады, егер:

5.12. Дербес деректер субъектісі операторға дербес деректерді өңдеуді тоқтату туралы талаппен оператор тиісті талапты алған күннен бастап 10 жұмыс күнінен аспайтын мерзімде жүгінген кезде Дербес деректер туралы заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, дербес деректерді өңдеу тоқтатылады. Көрсетілген мерзім ұзартылуы мүмкін, бірақ бес жұмыс күнінен аспайды. Ол үшін Оператор Дербес деректер субъектісіне мерзімін ұзарту себептерін көрсете отырып, дәлелді хабарлама жіберуі қажет.

5.13. Дербес деректерді жинау кезінде, оның ішінде Интернеттің ақпараттықтелекоммуникациялық желісі арқылы Оператор Дербес деректер туралы заңда көрсетілген жағдайларды қоспағанда, Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан дерекқорларды пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы азаматтарының дербес деректерін жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды қамтамасыз етеді.

6. Дербес деректердә өзектендіру, түзету, өшіру, жою, субъектілердің дербес деректерге қол жеткізуге арналған сұрауларына жауаптар

6.1. Оператордың дербес деректерді өңдеу фактісін, дербес деректерді өңдеудің құқықтық негіздері мен мақсаттарын, сондай-ақ ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрінің 21.10.2020 ж. дербес деректерді жинау, өңдеу қағидаларының 3-тарауында көрсетілген өзге де мәліметтерді растау № 395 / НҚ бұйрығымен бекітілген, оператор дербес деректер субъектісіне немесе оның өкіліне дербес деректер субъектісі немесе оның өкілі өтініш жасаған не сұрау салуды алған сәттен бастап 10 жұмыс күні ішінде ұсынады.Бұл мерзім ұзартылуы мүмкін, бірақ бес жұмыс күнінен аспайды. Ол үшін Оператор дербес деректер субъектісіне сұратылған ақпаратты беру мерзімін ұзарту себептерін көрсете отырып, дәлелді хабарлама жіберуі тиіс. Мұндай дербес деректерді ашу үшін заңды негіздер болған жағдайларды қоспағанда, ұсынылатын мәліметтерге дербес деректердің басқа субъектілеріне қатысты дербес деректер енгізілмейді. Сұрауда мыналар болуы керек:

Сұрау салу электрондық құжат нысанында жіберілуі және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық қол қойылуы мүмкін. Оператор Дербес деректер туралы Заңға сәйкес мәліметтерді Дербес деректер субъектісіне немесе оның өкіліне, егер өтініште немесе сұрау салуда өзгеше көрсетілмесе, тиісті өтініш не сұрау салу жіберілген нысанда ұсынады. Егер дербес деректер субъектісінің өтінішінде (сұрау салуында) Дербес деректер туралы Заңның талаптарына сәйкес барлық қажетті мәліметтер көрсетілмесе немесе субъект сұратылған ақпаратқа қол жеткізу құқығына ие болмаса, онда оған дәлелді бас тарту жіберіледі. Дербес деректер субъектісінің дербес деректерге қол жеткізу құқығы Дербес деректер туралы Заңға сәйкес шектелуі мүмкін, оның ішінде егер дербес деректер субъектісінің дербес деректеріне қол жеткізуі үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзса.

6.2. Дербес деректер субъектісі немесе оның өкілі жүгінген кезде не олардың сұрау салуы бойынша немесе ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің сұрау салуы бойынша нақтысыз дербес деректер анықталған жағдайда Оператор осы дербес деректер субъектісіне қатысты дербес деректерді бұғаттауды осындай өтініш жасалған немесе көрсетілген сұрау салуды алған сәттен бастап тексеру кезеңіне жүзеге асырады, егер дербес деректерді бұғаттау дербес деректер субъектісінің немесе үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін бұзбайды. Дербес деректердің нақтысыз фактісі расталған жағдайда Оператор дербес деректер субъектісі немесе оның өкілі не ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті немесе өзге де қажетті құжаттар ұсынған мәліметтер негізінде дербес деректерді осындай мәліметтер ұсынылған күннен бастап жеті жұмыс күні ішінде нақтылайды және дербес деректерді бұғаттауды алып тастайды.

6.3. Дербес деректер субъектісінің немесе оның өкілінің немесе ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитетінің өтініші (сұрау салуы) кезінде дербес деректерді заңсыз өңдеу анықталған жағдайда Оператор осындай өтініш жасалған немесе сұрау салуды алған сәттен бастап осы дербес деректер субъектісіне жататын заңсыз өңделетін дербес деректерді бұғаттауды жүзеге асырады.

6.4. Оператор, ҚР цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігінің Ақпараттық қауіпсіздік комитеті немесе өзге де мүдделі тұлға дербес деректер субъектілерінің құқықтарының бұзылуына әкеп соққан дербес деректерді заңсыз немесе кездейсоқ беру (ұсыну, тарату) (дербес деректерге қол жеткізу) фактісін анықтаған кезде Оператор:

6.5. Оператордың дербес деректерді жою тәртібі.

6.5.1. Оператордың дербес деректерді жою шарттары мен мерзімдері:

6.5.2. Дербес деректерді өңдеу мақсатына қол жеткізген кезде, сондай-ақ дербес деректер субъектісі оларды өңдеуге келісімді кері қайтарып алған жағдайда, дербес деректер жойылуға жатады, егер:

6.5.3. Дербес деректерді жоюды "TAUTEST"ЖШС директорының бұйрығымен құрылған комиссия жүзеге асырады.

6.5.4. Дербес деректерді жою тәсілдері Оператордың жергілікті нормативтік актілерінде белгіленеді.

7. Cookie-файлдарға қатысты саясат

7.1. Соокіе-файлдар Сайтта келушілердің сайтпен өзара әрекеттесу сапасын жақсарту үшін пайдаланылады, бұл Сайтқа келушілерді бірінші рет немесе қайта кіру кезінде есте сақтауға мүмкіндік береді. Кейбір жағдайларда соокіе файлдары орналасқан жеріне қарай Сайттағы ақпаратты жекелендіру үшін қолданылады

7.2. Оператор келушілерді Сайт арқылы жылжыту немесе белгілі бір негізгі функцияларды орындау үшін қажет соокіе файлдарын пайдаланады. Соокіе файлдары сайттың функционалдығын жақсарту үшін қолданылады, мысалы, келушінің параметрлерін сақтау арқылы. Сондай - ақ, Оператор келушілердің сайтпен өзара әрекеттесу сапасын жақсарту үшін сайттың жұмысын жақсарту үшін соокіе файлдарын пайдаланады.

.3. Оператор келушілерді анықтауға мүмкіндік беретін ақпаратты жинау үшін соокіе файлдарын пайдаланбайды.

8. Google Analytics және Яндекс.Метрика

8.1. Оператор интернет-Статистика қызметтерін пайдаланады-Яндекс Метрика, Google Аналитика және басқалар. Оператор "Google Analytics" және "Яндекс.Метрика" пайдаланушылардың сайтқа кіру жиілігі, кірген беттер және осы Сайтқа өткенге дейін пайдаланушылар болған сайттар сияқты Сайтты пайдалану туралы мәліметтерді жинауға арналған. Google Analytics және Яндекс.Метрика пайдаланушыға осы сайтқа кірген күні тағайындалған IP мекенжайларын ғана жинайды, бірақ атын немесе басқа сәйкестендіру мәліметтерін емес

8.2. Google Analytics және Яндекс.Метрика пайдаланушының вебшолғышында оны келесі рет сайтқа кірген кезде бірегей пайдаланушы ретінде анықтау үшін тұрақты cookie файлын орналастырады. Бұл cookie файлын сәйкесінше Google, Inc және Яндекстен басқа ешкім пайдалана алмайды. Cookie-файлдың көмегімен жиналған мәліметтер Google, Яндекс-ке жіберіледі және олардың серверлерінде сақталады.

8.3. Оператор Google Analytics және Яндекс.Метрика арқылы алынған мәліметтерді пайдаланады, тек осы Сайттағы қызметтерді жақсарту үшін. Оператор Google Analytics және Яндекс.Метрика арқылы алынған мәліметтерді жеке мәліметтермен біріктірмейді.

8.4. Google және Yandex-тің мүмкіндіктері Google Analytics және Yandex құралдарымен жиналған мәліметтерді пайдалану және үшінші тұлғаларға беру пайдаланушының осы сайтқа кіруі туралы көрсеткіштер Google және Yandex құпиялылық саясатымен шектеледі. Пайдаланушы Google Analytics пен Яндекске тыйым сала алады.Google Analytics және Yandex cookie файлдарын өшіру арқылы осы сайтқа қайта кірген кезде оны тану көрсеткіші.Браузердегі көрсеткіштер немесе пайдаланушы Google Analytics Блокаторын қолдана алады.

9. Дербес деректер бойынша байланыстар мен сұрақтар

9.1. Осы Саясатқа және дербес деректерді пайдалануға қатысты барлық ұсыныстарды, мәселелерді, сұраныстарды және өзге де өтініштерді (оның ішінде дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алуды) Дербес деректер субъектісі операторға жіберуге құқылы:

қаласы, Торайғыров көшесі, 105 үй.

10. Қорытынды ережелер

10.1. Осы Саясат жаңа заңнамалық актілер мен дербес деректерді өңдеу және қорғау жөніндегі арнайы нормативтік құжаттар пайда болған жағдайда өзгертуге, толықтыруға жатады.

10.2. Бұл Саясат "TAUTEST" ЖШС-нің ішкі құжаты болып табылады және "Интернет" ақпараттық-телекоммуникациялық желісіндегі шектеусіз тұлғаларды мына мекенжай бойынша ресми сайттан көруге болады: https://tautest.kz/.

img
Консультация
Наша команда менеджеров по продажам и специалистов будет рада помочь вам подобрать нужные товары и предложения
img
Доставка
Отправка заказов по всему Казахстану транспортными компаниями, либо самовывоз из офиса
img
Новостная рассылка
Узнавайте первыми о предстоящих распродажах, новых коллекциях и специальных предложениях

Политика обработки персональных данных

Политика обработки персональных данных